Fiskebruket

Han Ulf

Slottsforvalting

Fiskebruket - side 2

Båtene ble større og havneforholdene i Bøvær gjorde at de søkte annensteds. Arbeidet med en ny stor molo kom aldri lenger enn til en sped begynnelse. I 1963 opphørte virksomheten på fiskebruket.

[Tekst: Jens Thomas Kirkegaard]