Fiskebruket

Han Ulf

Slottsforvalting

Fiskebruket

"I 1899 sette Fritz Dreyer i Tromsø opp eit fiskebruk på Bø og fikk bygd ein liten molostubb som tok av for verste veret", forteller Bygdeboka for Berg og Torsken. Grunnlaget for drifta var først og fremst det rike torskefisket om våren i støvelhavet like utafor Bø. Her ble robåter og seinere sjarker lasta med fisk. Tørrfiskhjellene sto så tett og var så fullhengt at det knapt var mulig å se holmen.

Virksomheta ga grunnlag for etablering av landhandel, poståpneri og telefonstasjon. Det herskaplige kvite bygget ruver fremdeles på neset innafor fiskebruket. Fiskebruket ble påbygd i flere omganger; - etter krigen med ishus som muliggjorde eksport av fersk torsk til England.

Fortsetter...

[Tegning: Jens Thomas Kirkegaard]