Fiskebruket

Han Ulf

Slottsforvalting

Slottsforvalting - side 2

Vi var et publikum på ca. fem. I begeistringens rus foreslo jeg at de flytta forestillinga fra ungdomshuset over til gymsalen på skolen dagen etter. Da ville det være et publikum på ca. 200. Rektor ga klarsignal. Men det var tilpasningsproblemer med scenografien. Ka ville han Ulf ha sagt, var omkvedet. Og jeg sprang ned på lærerrommet og fant telefonen for å finne ut ka han Ulf ville si. Det var anslaget i et sterkt, livslangt vennskap og fellesskap omkring Kråkeslottet. Våren 1973 var jeg på Kråkeslottet første gang. Snekkerne var sendt hjem. Kassa var tom. Ulf sto med hammer og sag og skulle innrede skipperstua. Sjøl var jeg erklært kløne. Ulf var verre. Så snart var jeg utnevnt til snekker. Kråkeslott-snekker.

Fortsetter...