Kultur

I Kråkeslottet møtes to kulturelle strømninger som har høyst ulikt opphav. Den ene er den hverdagslige, tradisjonelle, stedbundne knyttet til levebrødet; - til fisket. Den andre er en konstig kunstverden – tilsynelatende uten nytteverdi. Vi digger begge. Vi dyrker begge. Pose og sekk er fint. Dag og natt er to sider av samme sak.

Vi tar vare på alt fra fiskebruket; - ei inntørka førkrigssaltsild, gigaglasskuler, grakseposer, fiskekasser, sløyekar. Vi jobber med en filmdokumentasjon; "Sil og sekkenot", - om det tradisjonelle fisket. Foreninga Kulturslottet har etablert Kråkeslottfestivalen som en årlig gedigen musikkfest. Enkelte kunstnere og musikere benytter seg allerede av vårt tilbud om å bo og jobbe i huset. Vi tripper med planer om en måned lang årlig kunsthappening. Vi vil, vi vil! Vi håper vi får det til. Gi gjerne ei hand!

[Fotoarkiv Torbjørn Larsen / Ola Martin Fjeld]