From a Swiss stomach

Juli 2012

Hva skjedde da Augustin Rebetez kravla seg opp av en trang sveitisk V-dal og landa på Kråkeslottet med Horisonten som neste stopp? En kreativ eksplosjon!

Vi snakker om ArtiJuli 2012. Med i sitt følge hadde Augustin sin kompanjong Noe Cauderai, et sveitisk tribal-punk-band og de to gueriilljamusikerne Marylène Furrer & Louis Jucker som i det skjulte skapte en vakker lydinstallasjon.

Augustin og Noé fylte bryggelloftet med skulptur, animasjoner og bilder. Og forvandlet Kråkeslottet utvendig. Augustin er først og frem animasjonskunstner og viste sine verker i ArtiJuli sin animasjonskino.

Hvor kommer inspirasjonen fra? "My stomach", sier Augustin.

Sjekk www.augustinrebetez.com og www.artijuli.no