Vi på Kråkeslottet

Vi er mange.

Selskapet Kråkeslottet Senja DA eier Kråkeslottet og eies igjen av Georg Blichfeldt og Kitte Nordstrøm. Formålet med selskapet er todelt (i prioritert rekkefølge): Å legge til rette for kulturarbeid og kulturbegivenheter / Å drive utleie

Foreninga Kulturslottet har som formål å drive kulturvirksomhet med utgangspunkt i Kråkeslottet. Hovedaktiviteten er den årlig musikkbegivenheten Kråkeslottfestivalen.

Så er det alle de som er tilknyttet Kråkeslottet på ulike vis og fyller huset med aktivitet og opplevelser og/eller gir ei hånd med i bygging, vedlikehold og reingjøring.

Kanskje er det flere som har lyst til å være med? Gi lyd via kontaktsida her eller via www.kulturslottet.no.Nettsiden er programmert av
Øyvind Stenseth Mikalsen

[Bilde: Bjørn Helgesen]